FAQ


Časté dotazy


Proč bych se měl na nákup antiradaru více zaměřit?
Proč levné detektory nezjistí nové radary?

Níže najdete odpovědi na tyto i další otázky.
Každý výrobce specifikuje své výrobky prostřednictvím jednoduchého schématu - detekuje všechna radarová pásma. Bohužel, nikdo neuvádí vzdálenosti, na které umí radary detekovat a neuvádí tedy pro uživatele tu nejpodstatnější informaci.


Jak poznám že antiradar, který hodlám zakoupit bude správně fungovat v ČR?

Pro garanci 100% funkčnosti antiradaru Escort pro ČR je nutno zakoupit zařízení, které je upraveno pro použití v ČR. Pouze tak máte jistotu, že Váš antiradar bude v dostatečné vzdálenosti detekovat moderní české radary typu Ramer, které jsou v ČR nejpoužívanější.

^ zpět


Proč detektory Escort EURO bez provedení pro ČR nemusí správně fungovat?

Všechny detektory Escort na první pohled vypadají velice podobně. Designové rozdíly bývají často pouze kosmetické a hlavní rozdíl je v řídícím software detektoru. Ten je v jednotlivých typech rozdílný a parametry jsou nastaveny dle potřeby konkrétní země. Detektory jsou sice použitelné univerzálně, ne však na 100%. Proto detektor určený pro ČR nikdy nebude 100% pracovat v okolních zemích, stejně tak detektory z okolních zemí 100% nefungují v ČR.

Antiradar Escort X50i EURO CZ - antiradar vyvinutý speciálně pro detekci radarů v ČR a na Slovensku s kvalitní detekcí, minimem falešných poplachů a příznivou cenou.

^ zpět


Proč levnější antiradary nedokáží detekovat nejnovější radary?

V České republice jsou stále častěji používány, nové radary typu Ramer AD9, či podobné, které pracují s podstatně nižším vysílacím výkonem mikrovlnného paprsku, než starší radary Ramer, nebo radary v cizině. Není-li detektor dostatečně citlivý, detekuje radar až v okamžiku změření vozidla, nebo pár metrů před ním.

Hlavním důvodem nedostatečné citlivosti většiny antiradarů je proncip jejich funkčnosti, kdy je Ka-pásmo, ve kterém pracují radary skenováno ve zbytečné šířce 33,4 - 36,0 GHz, doba skenování je tak mnohem delší než například u K-pásma, kde je rozsah 24.050-24.250 GHz podstatně užší. Detektory Escort ve verzi EURO mají možnost zúžit rozsah Ka-pásma pouze pro použití v Evropě, v ČR například 33,900 - 34,400 GHz. Výsledek je takový, že detekují radary mnohdy až o několik set metrů dříve, než detektory bez podpory zúženého pásma tzv. Ka narrow.

^ zpět


Jaké jsou rozdíly mezi americkou verzí X50 a verzí X50i EURO CZ?

Americký model je od evropského ekvivalentu X50i EURO výrazně odlišný.

 • Neobsahuje možnost detekce zúženého pásma Ka (Ka narrow)
 • Nedetekuje krátké impulsy v pásmu K (populární radarové pistole ISKRA - nejsou používány v ČR)
 • Nedetekuje laserovou pistoli, TrafiPatrol XR
 • Nemá podporu pásma Ku, které je používáno v západní Evropě
 • X-band bylo mírně upraveno, ale to není významný rozdíl...
 • RDR - funkce, určená k potlačení většiny falešných poplachů, která se používá ke snížení falešných signálů z jiných detektorů

^ zpět


Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými modely detektorů?

Escort X50i EURO CZ je náš nejnovější detektor, poskytuje plnou ochranu ve všech pásmech, navíc jediný na trhu, dokáže odhalit nejnovější radarové pistole ISKRA a její odnože v různých Evropských zemích.

Escort 9500ci je určen ke skryté instalaci a nabízí vynikající ochranu ve všech v ČR používaných pásmech. V budoucnu samozřejmě uvedeme na trh další typy detektorů, jelikož firma Escort dlouhodobě patří k nejlepším výrobcům na trhu.

^ zpět


Jsou antiradary legální?

V České republice není jízda se zapnutým radarovým detektorem zakázána žádným zákonem, vyhláškou nebo předpisem. Zákon o provozu na pozemních komunikacích číslo 361/2000 Sb. zakazuje jen použití aktivních prostředků, které mohou rušit nebo jinak omezovat činnost radarů. Použití pasivních radarových detektorů (antiradarů, které pouze přijímají radarový signál) tento zákon nijak neomezuje ani nezakazuje.

V paragrafu §3 odstavec 4 je uvedeno:
"(4) Nikdo nesmí používat technické prostředky a zařízení, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků používaných při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (dále jen "antiradar")."

Protože pasivní radarové detektory neovlivňují ani neznemožňují funkci radarů, není jejich použití tímto ani jiným zákonem zakázáno a nelze je považovat za antiradar, jelikož ten z definice své funkce aktivně ruší, nebo ovlivňuje funkci prostředků používaných policií...

^ zpět


Proč má pokovené čelní sklo vliv na výkonnost detektoru?

V některých luxusních automobilech, je čelní sklo potaženo tenkou, téměř plně průhlednou vrstvou kovu, která účinně zamezuje průchodu UV složky slunečních paprsků do interieru vozidla. Bohužel velice zdatně zamezuje také průchodu paprsků radaru k detektoru. Některá vozidla mají v okolí zpětného zrcátka místo, kde je část okna nepokovená. Výrobci záměrně nepokrývají tuto část čelního skla, aby umožnili provoz ostatních zařízení, které vyžadují využití rádiových vln. Například GPS navigace, krabička pro průjezd oblastmi s výběrem mítného atd...

^ zpět


Platí tovární záruka Escort, pokud nekoupím zařízení od autorizovaného distributora?

Záruka je platná pouze tehdy, pochází-li přístroj z oficiální české distribuce. Není-li určen pro distribuci v ČR, nejen, že nebude správně fungovat, ale jako dovozce se zříkáme poskytování servisu a záruky pro tato zařízení. Detektory Escort určené pro prodej v ČR poznáte například podle holografické záruční pečeti na těle detektoru, nepo přímo podle potisku na těle detektoru "EURO - CZECH REPUBLIC".

^ zpět

Escort MAX - Představení:

Escort MAX - Představení - Youtube náhled

Escort Qi45 - Rychlá montáž:

Escort Qi45 - Rychlá montáž - Youtube náhled

Escort 9500ix - Představení:

Escort 9500ix - Představení - Youtube náhled

Escort 9500ci - Představení:

Escort 9500ci - Představení - Youtube náhled

Antiradar Escort RedLine EX International vyniká extrémní citlivostí díky nové duální anténě, kterou využívají ty nejmodernější detektory na trhu.
ESCORT RedLine EX International
 • Velmi kvalitní detekce
 • Minimum falšných poplachů
 • Detekuje i slovenský MultaRadar CD
Antiradar Escort RedLine EX International vyniká extrémní citlivostí díky nové duální anténě, kterou využívají ty nejmodernější detektory na trhu.
ESCORT MAX CI INTL
 • Velmi kvalitní detekce
 • Navržen pro skrytou montáž
 • GPS databáze
Antiradar Genevo ONE M - Nejlepší přenosný antiradar pro celou Evropu!
Genevo ONE M
 • Nejlepší GPS databáze
 • Minimum falešných poplachů
 • Nejmenší na trhu
Výměnný program - zbavte se starého antiradaru a ušetřete na novém.
Jak funguje antiradar? Proč levné detektory nefungují? Přečtěte si co potřebujte vědět před nákupem antiradaru!